Kilti

« Reponn » : yon kout rèl lanmou ak 7 eko

Lanmou, maryaj, separasyon, padon, rekonsilyasyon. Pwezi, yon vwa, vwa Tafa, divès kalte rit, bon mizik. « Reponn », se tit premye Extended Play Tafa Mi-Soleil, yon jenn atis fanm ki te rive sou anpil moun ak vwa li, lè yo t ap dekouvri l bò kote D-Fi ak Ken-FS, de « Powèt Revòlte ».

Sou premye pwojè sila, atis la makonnen pwezi ak lanmou, lanmou ak vwa l, vwa l ak puisans, vwa l ak dousè ; yon puisans ak yon dousè ki pou te fè l kouche pawòl yo sou divès rit tankou : Jazz, Pop Rock, Soul Pop, soul ; san difikilte, ak anpil elegans. Extended Play sila genyen 7 mizik sou li. Yo tout pale de lanmou nan fason pa yo. Yo tout prezante lanmou sou yon fòm figi diferan.

Nou tout konn sa lanmou ye. Yon santiman ki vle di kè kontan, yon santiman ki ka vle di lapenn tou. Li ka fè w chita ap tann repons moun ou renmen an : pou l ta di w li renmen w, limenm tou. Lè w jwenn li, ou ka sèmante se li w vle ase. Apre ògèy ka fè w kite l ale nèt, pou pi douvan w al mande padon. W a mande kisa w ta bay pou w rejwenn lanmou sa. Wi, lanmou se yon santiman ki dwòl anpil !

Li toujou difisil pou kategorize Tafa nan yon estil mizik, nan yon rit apa. Tafa se vwa. Tafa se pawòl. Tafa se chante. Tafa se Mizik an jeneral. Tafa se pwezi. Tafa diferan. Nou te aprann konnen Tafa nan mete vi, nan mete emosyon sou mizik kèk rapè, ki rele tèt yo « Powèt revòlte », tankou : Wellborn, D-Fi ak Ken-FS. Tafa se te vwa endiyasyon.

Sou EP sila, nou dekouvri yon Tafa ki ap chante lanmou, se pa lanmou l pou mizik ki sove vi l, men lanmou limenm ki damou. Yon lanmou flanm dife. Yon lanmou li menm ki chita ap tann. Yon lanmou li menm k ap tann yon repons. Yon lanmou li jwenn. Yon lanmou limenm ki kite lanmou sa ale nèt. Yon lanmou kote l ap mande padon. Nan « Reponn », nou jwenn yon ti makout mizik kote rit yo varye, men vwa Tafa toujou rete egal a limenm.

Avèk EP sila, Tafa pwouve li se youn nan atis ki plis alèz ak vwa l, ki ba l fòm li vle, sou nenpòt ki rit li ta chwazi chante. Tafa fè nou sonje yon Yole Dérose, yon Émeline Michel. Tafa se yon diva k ap vini.

Ou pa ka pale de « Reponn », san w pa fè yon kout je sou kalte pwezi ki chante nan mizik yo. Pwezi ki bon pou zòrèy. Pwezi ki bon pou nanm. Pwezi kote pawòl yo koule swa, w a ta di grenn lawouze k ap layite kò l sou fèy malanga, douvanjou. Mo yo dous, imaj yo klè kou dlo kokoye. « Reponn » se yon kout rèl lanmou ak 7 eko. « Reponn » se yon bèl vwa nan yon kòkòday sensè ak bèl pwezi.

N ap ka koute Extended Play la gratis sou tout platfòm mizik yo.

Mike Préval

Un amoureux de la vie, des lettres et des images…
Bouton retour en haut de la page